NNW ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków skutkujących trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego, które można rozszerzyć o szereg dodatkowych świadczeń, np. dzienne świadczenia szpitalne, zwrot kosztów rehabilitacji itp.  

NNW można zawrzeć jako samodzielne ubezpieczenia (np. ubezpieczenie NNW młodzieży szkolnej czy NNW indywidualne), ale często są częścią szerszego w swym zakresie ubezpieczenia -mowa o ubezpieczeniach pakietowych - szkolnych, mieszkaniowych, turystycznych, czy też najczęściej występujących w ubezpieczeniach komunikacyjnych.
Warto o nich pamiętać, ponieważ są uzupełnieniem (a czasem rozszerzeniem) ubezpieczeń związanych z uczęszczaniem do szkoły, zamieszkaniem, udziałem w wyjeździe turystycznym oraz korzystaniem z pojazdu mechanicznego.

Twój Ekspert poleca:
oferta Lloyds

Zapytaj o ubezpieczenie Eksperta