Głównym celem ubezpieczeń na życie jest zagwarantowanie ochrony finansowej osobom bliskim. Dzięki temu możemy zyskać poczucie bezpieczeństwa i komfortu, które przy wzrastającym tempie życia jest bardzo cenne. Można to uczynić niewielkim nakładem finansowym przez wykupienie polisy na życie.

Zawierając ubezpieczenie własnego życia zabezpieczamy głównie najbliższych, a funkcja oszczędnościowa jest najczęściej tylko dodatkiem. Ubezpieczenia życiowe w obecnej rozwiniętej formie mogą być dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta. To między innymi zabezpieczenie, gdy posiadamy zobowiązania finansowe (pożyczki, kredyty). W przypadku naszej śmierci, ubezpieczenie uchroni rodzinę przed problemem spłaty zadłużenia. W sytuacji kiedy nie mamy żadnego zobowiązania, fundusze z polisy mogą być wykorzystane na zapewnienie dzieciom dobrego wykształcenia, czy też startu w dorosłe życie.

Ubezpieczenia te często posiadają wiele opcji dodatkowych jak śmierć osoby bliskiej, urodziny dziecka, pobyt w szpitalu, koszty rehabilitacji itp.
Pytanie co ze składką. Mają na nią wpływ na takie czynniki jak: wiek, stan zdrowia, wykonywany zawód, długość okresu ochrony, suma i rodzaj ubezpieczenia.

Zapytaj o ubezpieczenie Eksperta