Jazda na rowerze - czy rekreacyjna, czy sportowa niesie ze sobą pewne ryzyko odniesienia obrażeń, wyrządzenia krzywdy osobie trzeciej, czy też w końcu utraty roweru na skutek kradzieży. Warto się przed tymi zagrożeniami zabezpieczyć wykupując odpowiednia polisę ubezpieczeniową.

Do dyspozycji mamy trzy rodzaje polis:

 

  • odpowiedzialności cywilnej (OC)
  • od kradzieży (AC)
  • od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 

W Polsce obecnie ubezpieczenie OC dla rowerzystów nie jest obowiązkowe. Można je kupić dobrowolnie (warto to zrobić)
i kosztuje ono zaledwie kilkadziesiąt złoty rocznie.

Co jednak jeśli nie posiadamy ubezpieczenia OC
i wyrządzimy komuś szkodę na rowerze ?

W takim wypadku rowerzysta odpowiada za wyrządzoną szkodę na zasadach ogólnych prawa cywilnego. Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego ponosi on osobistą odpowiedzialność całym swoim majątkiem.

Ubezpieczenie od kradzieży (Casco)

Identycznie, jak w przypadku ubezpieczeń samochodowych, polisa Casco (w przypadku pojazdów mechanicznych - Auto Casco - AC) chroni nas od strat związanych z kradzieżą i uszkodzeniem pojazdu - w naszym przypadku: roweru. Właścicieli najbardziej interesuje ubezpieczenie od kradzieży cennych dwóch kółek.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Chodzi tutaj o trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną. Mówiąc prościej wypadkowi ulegamy np. gdy jedziemy na rowerze po ulicy i potrąca nas samochód lub w górach wpadamy na drzewo. Doznajemy obrażeń takich jak złamana ręka czy stłuczona głowa i trafiamy do szpitala, gdzie jesteśmy leczeni. Jeśli mamy polisę zawierającą NNW otrzymamy odszkodowanie z tytułu procentowego uszczerbku na zdrowiu.

Po więcej szczegółw zapraszamy do kontaktu: 12 260 41 20 lub roza@twojekspert.pl 

 

źródło: wrower.pl